Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Bescherming tegen inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval van werknemers of zelfstandigen.

Bescherming tegen financiële gevolgen

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een verzekering die wordt afgesloten voor ondernemers die zich beschermen tegen het verlies van inkomensderving bij arbeidsongeschiktheid. Als iemand arbeidsongeschikt raakt en niet meer in staat is om zijn werk te verrichten, vervangt de verzekeraar een deel van het inkomen vervangen dat de verzekerde zou hebben verdiend als hij nog werkte. Het doel is is financiële ondersteuning te bieden zodat de verzekerde tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid een zonder financiële moeilijkheden kan behouden. Er zijn verschillende soorten AOV's beschikbaar, en het is belangrijk om de verschillende dekkingen en voorwaarden zorgvuldig te overwegen om er zeker van te zijn dat je de juiste verzekering afsluit voor de eigen specifieke situatie.

Arbeidsongeschiktheidscriterium

Dit is de manier waarop de verzekeraar jouw arbeidsongeschiktheid beoordeelt. 

  • Beroepsarbeidsongeschiktheid: Hierbij wordt gekeken of je je eigen werkzaamheden en beroep nog (deels) kunt uitvoeren. Er wordt niet gekeken naar ander werk.
  • Passende arbeid: Hierbij wordt gekeken of je nog werk kunt doen dat niet tot je normale werkzaamheden behoort, maar dat wel past bij je werkervaring en opleiding. Een voordeel hiervan is dat je vaak minder premie betaalt, omdat je minder snel als arbeidsongeschikt wordt beoordeeld.
  • Gangbare arbeid: Hierbij wordt gekeken welke werkzaamheden in algemene zin je nog uit zou kunnen voeren, er wordt dus geen enkele rekening gehouden met jouw beroep en werkervaring.

Eindleeftijd

Meestal kan je kiezen uit een aantal eindleeftijden, bijvoorbeeld 55, 60, 62, 65, 67 of 68 jaar. Wil je de eindleeftijd van je verzekering het liefst afstemmen op je pensioenleeftijd? Of dat mogelijk is, ligt aan het werk dat je doet. Bij sommige beroepen hebben mensen een grotere kans om voor hun pensioendatum arbeidsongeschikt te raken. Bij die beroepen kan de eindleeftijd voor je verzekering beperkt zijn.

Eigen risico

Bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering kies je een eigenrisicotermijn, dat is de periode waarin je geen uitkering ontvangt. Vaak kun je kiezen uit 30, 60, 90, 180 dagen, 1 of 2 jaar. De uitkering begint na afloop van de gekozen eigenrisicotermijn. Kies je een langere eigenrisicotermijn, dan neem je zelf meer risico en betaal je dus minder premie. Dit kan interessant zijn als je een financiële buffer voor die periode hebt. In het adviestraject inventariseren en analyseren we hoeveel risico je kunt en wilt lopen.

Indexering

Het is mogelijk om het verzekerde bedrag te indexeren, ieder jaar (ook als je geen uitkering ontvangt) of alleen als je arbeidsongeschikt bent. Indexering zorgt ervoor dat je arbeidsongeschiktheidsuitkering zoveel mogelijk blijft aansluiten bij de koopkracht. Je kunt kiezen uit een vast percentage of het CBS-indexcijfer.

Extra diensten

Verzekeraars bieden vaak ook extra diensten aan, zoals loopbaancoaching, advies op het gebied van gezonde leefstijl en ergonomisch klachten en werk – privé balans. Hiervoor betaal je mogelijk wel een bijdrage in de kosten, maar vaak zijn een aantal zaken uit preventiediensten gratis.

Verzekerd bedrag

Het bedrag dat je verzekert is het bruto bedrag dat je maximaal per jaar krijgt als je volledig arbeidsongeschikt bent. Ben je gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan krijg je ook een gedeelte van het verzekerd bedrag. In de voorwaarden van de verzekeraar is te lezen hoeveel procent van het verzekerd bedrag je bij welk percentage arbeidsongeschiktheid uitgekeerd krijgt. De meeste verzekeraars hanteren hierin het 7-klassensysteem. Hierbij geldt ook een minimaal percentage van arbeidsongeschiktheid om aanspraak te maken op een uitkering. Dat wordt de uitkeringsdrempel genoemd.

Beperkingen en mogelijkheden in het verzekerde bedrag voor IB-Ondernemers

Het verzekerd bedrag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan bij de meeste maatschappijen maximaal 80% van het bruto jaarloon bedragen; sommige verzekeraars gaan inmiddels tot 90% van het inkomen. Bent je IB-ondernemer en niet in loondienst bij de eigen BV, dan is het verzekerde bedrag maximaal 80% van de gemiddelde fiscale winst over de laatste 3 jaar. Verzekeraars hanteren allemaal een minimum en maximum verzekerd bedrag. De hoogte hiervan verschilt per verzekeraar.

Onze zakelijke adviseurs helpen je graag!

Kaylee Jurjens
Schadebehandelaar en Risicodeskundige
Noor du Gardijn
Adviseur Zakelijke Verzekeringen
Danique Vaanholt
Teammanager Verzekeringen
Rowin du Gardijn
Directeur en Eigenaar

Veelgestelde vragen

Welkom bij onze VerzekeringsFAQ! Hier bieden we heldere antwoorden op de meest gestelde vragen rondom verzekeringen. Of je nu een ondernemer bent die zijn bedrijf wil beschermen of een particulier op zoek naar de juiste dekking, wij hebben de antwoorden die je zoekt. Duik in onze verzameling veelgestelde vragen en krijg inzicht in de wereld van verzekeringen, zodat je weloverwogen beslissingen kunt nemen voor een veilige toekomst.

Wat kost een AOV?

Wat de arbeidsongeschiktheidsverzekering kost is afhankelijk van jouw wensen en situatie. Voorbeelden van premiebepalende factoren zijn bijvoorbeeld de gewenste uitkeringstermijn, de leeftijd van de verzekernemer.

Is de arbeidsongeschiktheidspremie aftrekbaar van de belasting?

De premies die je betaalt mag je aftrekken van ‘inkomsten uit werk en woning’ in box 1. Het te betalen bedrag aan de belasting wordt hiermee lager

Op zoek naar een andere verzekering?

Ontdek ons uitgebreide assortiment verzekeringen, op maat gemaakt voor jou. Wij bieden een diverse selectie om aan al jouw verzekeringsbehoeften te voldoen. Kies voor gemoedsrust en vertrouw op onze expertise om je te helpen bij het vinden van de perfecte dekking.

...
Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheidsverzekeringen zijn belangrijk, omdat ze bescherming bieden tegen financiële aansprakelijkheid voor schade die per ongeluk aan anderen wordt toegebracht.

Lees meer...
...
Bedrijfscontinuïteit

Bedrijfscontinuïteit verzekeringen zijn belangrijk, omdat ze bedrijven bescherming bieden tegen financiële verliezen als gevolg van onderbrekingen in de bedrijfsvoering.

Lees meer...
...
Eigendommen

Eigendomsverzekeringen beschermen tegen financiële verliezen als gevolg van schade of verlies van eigendommen en bieden gemoedsrust.

Lees meer...
...
Inkomen

Inkomensverzekeringen bieden financiële bescherming voor ondernemers bij werknemers die niet in staat zijn om te werken of inkomen te verdienen als gevolg van een ongeval, ziekte of een andere gebeurtenis.

Lees meer...
...
Risicomanagement

Risicomanagement is een belangrijk aspect voor ondernemers bij verzekeringen, omdat het helpt bedrijfsrisico's te beoordelen en te beheersen, te verminderen, de kosten van verzekeringen te verlagen, de reputatie van het bedrijf te beschermen en de bedrijfscontinuïteit te waarborgen.

Lees meer...
...
Vervoer en transport

Er bestaan diverse verzekeringen voor motorrijtuigen, werkmaterieel en vrachtauto's, maar ook voor goederen tijdens het transport.

Lees meer...