Risicomanagement

Risicomanagement is belangrijk. Het helpt organisaties om proactief risico's te identificeren, te beoordelen en te beheersen, zodat ze beter in staat zijn om hun doelstellingen te bereiken en hun reputatie en financiële positie te beschermen.

Scope 10 keuring

Het doel van de scope-10 keuring is om te garanderen dat de elektrische installatie veilig is voor de gebruiker en de omgeving. Het is verplicht voor bedrijven en organisaties om deze inspectie regelmatig uit te laten voeren, en de inspectie moet door een erkende en bevoegde inspecteur worden uitgevoerd.