Scope 12 Keuring

Steeds meer bedrijven laten zonnestroominstallaties aanleggen op hun bedrijfsgebouw. De vraag is en blijft groot. Hiermee neemt ook het aantal ondeskundige aannemers van zonnestroominstallaties toe. Ondeugdelijk installatiewerk kan voor een hoop problemen zorgen. Voor verzekeraars is dit een toenemend risico, waardoor in 2020 de Scope 12 in het leven is geroepen.

Belang van Scope 12 Keuring

De Scope 12 keuring heeft een belangrijke rol in het waarborgen van de kwaliteit en veiligheid van zonnestroominstallaties. Deze keuring is ontstaan uit een groeiende bezorgdheid over de toename van ondeskundige installateurs en de daarmee gepaard gaande risico's zoals ondeugdelijke installaties, wat een direct gevolg heeft voor de veiligheid en betrouwbaarheid. Het initiatief benadrukt het belang van professionaliteit en precisie, waardoor de risico's die gepaard gaan met slechte installatiepraktijken - waaronder financiële en operationele risico's en zelfs gevaren zoals brand - worden geminimaliseerd.

Geldigheidsduur en herstelbeleid

De Scope 12 keuring is meestal vijf jaar geldig, waardoor regelmatige herbeoordelingen van de installatie verzekerd zijn. Dit beleid zorgt ervoor dat zonnestroomsystemen consequent worden geëvalueerd op veiligheids- en functioneringsnormen, rekening houdend met eventuele veranderingen of slijtage over tijd. Het herstellen van geïdentificeerde gebreken binnen een gestelde termijn en het aanleveren van een herstelverklaring aan de verzekeraar toont aan dat bedrijven toegewijd zijn aan het handhaven van hoge veiligheidsstandaarden.

Verplichting en voordelen van de keuring

Hoewel de Scope 12 keuring voornamelijk verplicht wordt gesteld voor grotere installaties met meer dan 50 zonnepanelen, is het belang ervan universeel herkenbaar. Het ondergaan van deze keuring biedt aanzienlijke voordelen, ongeacht de eisen van de verzekeraar. Een grondige inspectie brengt potentiële risico's en defecten aan het licht, wat cruciaal is voor het vroegtijdig adresseren van problemen. Dit niet alleen verbetert de veiligheid en efficiëntie van de installatie, maar kan ook de levensduur verlengen en beschermt tegen onvoorziene kosten en risico's.

Onze adviseurs denken graag met je mee. Wil je zonnepanelen op jouw bedrijfspand laten aanleggen of liggen deze er al, dan is goed advies over het meeverzekeren hiervan erg belangrijk. 

Onze zakelijke adviseurs helpen je graag!

Kaylee Jurjens
Schadebehandelaar en Risicodeskundige
Danique Vaanholt
Teammanager Verzekeringen
Noor du Gardijn
Adviseur Zakelijke Verzekeringen
Nick Spel
Adviseur Particuliere Verzekeringen