Taxatie

Taxatie is het vaststellen van de waarde van een object of eigendom. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn bij verkoop, verpanding, verdeling van een erfenis of bij het bepalen van de huurprijs. Er zijn verschillende methoden om de waarde van een eigendom te bepalen, zoals de vergelijkingsobjectenmethode, de inkomstenbenadering en de kostenbenadering. Een taxateur kan de waarde van een eigendom vaststellen door gebruik te maken van deze methoden. De taxatie wordt vaak uitgevoerd door een registertaxateur die is aangesloten bij een branchevereniging en die voldoet aan bepaalde opleidingseisen.

Een goede verzekering valt of staat met het verzekeren van de juiste waarde. Of het nu gaat om sieraden, kunst, gebouwen, huurdersbelangen, bedrijfsuitrusting of inventaris. Zeker in tijden waarin prijzen onder druk staan. Komt het verzekerd bedrag niet overeen met de werkelijke waarde? Dan ligt de onwenselijke situatie van onder- of oververzekering op de loer. Ook kan dit discussie opleveren bij schade. Zorg er dus voor dat jouw taxatie actueel is.

Een te hoge herbouwwaarde leidt tot oververzekering en ook een te hoge verzekeringspremie. Het is daarom van belang om de herbouwwaarde nauwkeurig te bepalen, bijvoorbeeld door middel van een deskundigentaxatie of door gebruik van een herbouwwaardemeter.

De herbouwwaarde kan in de loop van de tijd veranderen door verbouwingen, uitbreidingen of inflatie. Het is daarom aan te raden om de herbouwwaarde regelmatig te controleren en indien nodig aan te passen.

In een taxatierapport neemt een professionele en onafhankelijke taxateur een waardebepaling op. Deze nemen wij vervolgens op in het verzekeringscontract. Eventuele schade of verlies wordt dan op basis van de getaxeerde waarde afgehandeld. In de regel heeft een taxatie voor inventaris, goederen en huurdersbelang een geldigheidsduur van drie jaar. Voor het gebouw is dat doorgaans zes jaar. Du Gardijn werkt samen met een breed scala aan taxateurs. Je beslist zelf met welke aanbieder je in zee gaat. 

Benieuwd naar welke situatie het beste bij jou past? Neem contact op met onze adviseurs!