Bedrijfsschadeverzekering

Een bedrijfsschadeverzekering is een verzekering die bedrijven beschermt tegen financiële verliezen als gevolg van schade aan hun eigendommen of vertragingen in de bedrijfsvoering. Het kan een essentiële verzekering zijn voor bedrijven die afhankelijk zijn van hun locatie om inkomen te genereren van de bedrijfsactiviteiten.

Deze verzekering dekt meestal de kosten van verloren inkomsten, extra kosten voor tijdelijke locaties en bedrijfskosten, en andere verliezen die voortvloeien uit een onderbreking van de bedrijfsvoering. Het kan ook dekking bieden voor verliezen als gevolg van de schade aan eigendommen, zoals brand- en waterschade.

Bedrijfsschadeverzekeringen worden vaak aangeboden als aanvulling op een bedrijfsverzekering, zoals een algemene aansprakelijkheidsverzekering of een vastgoedverzekering. Bedrijven moeten echter zorgvuldig kijken naar de dekkingslimieten en uitsluitingen van de polis om er zeker van te zijn dat ze voldoende dekking hebben voor hun specifieke behoeften.