Eigenrisicodragerschap

Bescherm je werknemers bij verzuim én bij arbeidsongeschiktheid.

Verzeker je tegen onvoorziene kosten

Als eigenrisicodrager ben je samen met jouw medewerker verantwoordelijk voor de re-integratie en de WGA-uitkering aan jouw (oud-)medewerker. De WGA-uitkering is een uitkering die werknemers krijgen als zij gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. De WGA is bedoeld voor werknemers die tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt zijn beoordeeld, of meer dan 80% arbeidsongeschikt maar met een kans op herstel. Met een WGA-eigenrisicodragerverzekering verzeker je je voor het financiële risico van langdurige arbeidsongeschiktheid van jouw (oud-)medewerkers. Als eigenrisicodrager kan je flink besparen op de huidige WGA-premie die je aan het UWV betaald, maar dat betekent ook dat je zelf verantwoordelijk bent voor de re-integratie van deze medewerkers.

Of eigenrisicodrager worden ook voor jou voordelig is, hangt onder andere af van hoe groot het risico is dat jouw medewerkers in de toekomst een WGA-uitkering gaan ontvangen. Onze adviseurs denken hierin graag met je mee.

Eigenrisicodrager worden

Als je als werkgever eigenrisicodrager wil worden, kan je hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij de Belastingdienst. Het eigenrisicodragerschap kan elk jaar op 1 januari of 1 juli ingaan. De aanvraag dient 13 weken voor aanvang van het eigenrisicodragerschap binnen te zijn bij de Belastingdienst.

Welke verzekeringen horen bij het eigenrisicodragerschap?

WGA-eigenrisicodragersverzekering

Werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA moeten zich verzekeren tegen de financiële risico's die gepaard gaan met langdurige arbeidsongeschiktheid van hun werknemers. Deze verzekering, bekend als de WGA-eigenrisicodragersverzekering, dekt de kosten van de WGA-uitkeringen die de werkgever zelf moet betalen. De werkgever betaalt enkel de WIA-premie aan de Belastingdienst en de premie voor de inkomensverzekering aan de verzekeraar. De WIA-premie is een verplichte premie die door werkgevers wordt betaald, en is bedoeld om het WIA-fonds te financieren. Het WIA-fonds verzorgt de uitkeringen aan arbeidsongeschikte werknemers.

Ziektewet-eigenrisicodragersverzekering

Naast de WGA kunnen werkgevers er ook voor kiezen eigenrisicodrager te zijn voor de Ziektewet (ZW). In dit geval dragen ze het financiële risico voor zieke ex-werknemers die onder de Ziektewet vallen. Ook hiervoor is een aparte verzekering nodig, de Ziektewet-eigenrisicodragersverzekering.

Inlooprisico en uitlooprisico

Wanneer een werknemer voor aanvang van een WGA-eigenrisicoverzekering al ziek of arbeidsongeschikt is, dan is er voor deze persoon geen dekking. Het inlooprisico is bij deze verzekering niet gedekt. Er is pas dekking voor de medewerker voor de medewerker als degene ten minste 4 weken beter is.

Indien een werknemer voor het beëindigen van de WGA-eigenrisicoverzekering al ziek is, blijft de verzekeraar ook na de beëindiging het risico volledig dragen. Het uitlooprisico is dus wel meeverzekerd.

Werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA moeten zich verzekeren tegen de financiële risico's die gepaard gaan met langdurige arbeidsongeschiktheid van hun werknemers. Deze verzekering, bekend als de WGA-eigenrisicodragersverzekering, dekt de kosten van de WGA-uitkeringen die de werkgever zelf moet betalen. De werkgever betaalt enkel de WIA-premie aan de Belastingdienst en de premie voor de inkomensverzekering aan de verzekeraar. De WIA-premie is een verplichte premie die door werkgevers wordt betaald, en is bedoeld om het WIA-fonds te financieren. Het WIA-fonds verzorgt de uitkeringen aan arbeidsongeschikte werknemers.

Ziektewet-eigenrisicodragersverzekering

Naast de WGA kunnen werkgevers er ook voor kiezen eigenrisicodrager te zijn voor de Ziektewet (ZW). In dit geval dragen ze het financiële risico voor zieke ex-werknemers die onder de Ziektewet vallen. Ook hiervoor is een aparte verzekering nodig, de Ziektewet-eigenrisicodragersverzekering.

Onze zakelijke adviseurs helpen je graag!

Noor du Gardijn
Adviseur Zakelijke Verzekeringen
Kaylee Jurjens
Schadebehandelaar en Risicodeskundige
Danique Vaanholt
Teammanager Verzekeringen
Rowin du Gardijn
Directeur en Eigenaar

Veelgestelde vragen

Welkom bij onze VerzekeringsFAQ! Hier bieden we heldere antwoorden op de meest gestelde vragen rondom verzekeringen. Of je nu een ondernemer bent die zijn bedrijf wil beschermen of een particulier op zoek naar de juiste dekking, wij hebben de antwoorden die je zoekt. Duik in onze verzameling veelgestelde vragen en krijg inzicht in de wereld van verzekeringen, zodat je weloverwogen beslissingen kunt nemen voor een veilige toekomst.

Wat is het verschil tussen WIA en WGA?

De WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) is de wet voor arbeidsongeschiktheid. De WIA bestaat uit de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) voor als uw medewerker deels (meer dan 35%) arbeidsongeschikt is. Of volledig arbeidsongeschikt met kans op herstel. En de IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) voor als uw medewerker volledig en blijvend arbeidsongeschikt is.

Op zoek naar een andere verzekering?

Ontdek ons uitgebreide assortiment verzekeringen, op maat gemaakt voor jou. Wij bieden een diverse selectie om aan al jouw verzekeringsbehoeften te voldoen. Kies voor gemoedsrust en vertrouw op onze expertise om je te helpen bij het vinden van de perfecte dekking.

...
Vervoer en transport

Er bestaan diverse verzekeringen voor motorrijtuigen, werkmaterieel en vrachtauto's, maar ook voor goederen tijdens het transport.

Lees meer...
...
Risicomanagement

Risicomanagement is een belangrijk aspect voor ondernemers bij verzekeringen, omdat het helpt bedrijfsrisico's te beoordelen en te beheersen, te verminderen, de kosten van verzekeringen te verlagen, de reputatie van het bedrijf te beschermen en de bedrijfscontinuïteit te waarborgen.

Lees meer...
...
Inkomen

Inkomensverzekeringen bieden financiële bescherming voor ondernemers bij werknemers die niet in staat zijn om te werken of inkomen te verdienen als gevolg van een ongeval, ziekte of een andere gebeurtenis.

Lees meer...
...
Eigendommen

Eigendomsverzekeringen beschermen tegen financiële verliezen als gevolg van schade of verlies van eigendommen en bieden gemoedsrust.

Lees meer...
...
Bedrijfscontinuïteit

Bedrijfscontinuïteit verzekeringen zijn belangrijk, omdat ze bedrijven bescherming bieden tegen financiële verliezen als gevolg van onderbrekingen in de bedrijfsvoering.

Lees meer...
...
Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheidsverzekeringen zijn belangrijk, omdat ze bescherming bieden tegen financiële aansprakelijkheid voor schade die per ongeluk aan anderen wordt toegebracht.

Lees meer...