Extra kostenverzekering

Een extra kostenverzekering is een type verzekering dat bedrijven beschermt tegen onverwachte extra kosten die kunnen ontstaan als gevolg van een onderbreking van de bedrijfsvoering. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als gevolg van een natuurramp, brand, stroomstoring of andere gebeurtenissen die de normale bedrijfsvoering verstoren.

Deze verzekering dekt kosten die buiten de normale bedrijfskosten vallen en die ontstaan als gevolg van de onderbreking van de bedrijfsvoering. Dit kan onder andere kosten omvatten voor tijdelijke locaties, huur van apparatuur, communicatie- en transportkosten en andere uitgaven die nodig zijn om de bedrijfsactiviteiten te hervatten.

De extra kostenverzekering wordt vaak aangeboden als aanvulling op een bedrijfsschadeverzekering en kan helpen om de financiële stabiliteit van het bedrijf te behouden in geval van een onverwachte onderbreking van de bedrijfsvoering. Het kan bedrijven helpen om snel weer op de been te komen en hun klanten en leveranciers te behouden.

Voor bedrijven die overwegen een extra kostenverzekering te sluiten, zijn twee vragen van belang:

A. Is de vestigingsplaats essentieel voor het generen van omzet? Een kledingzaak kan op een industrieterrein bijvoorbeeld niet veel consumenten verwachten.

B. Zijn er machines en/of grondstoffen aanwezig waar een lange leveringstermijn op zit?

Als op beide vragen het antwoord 'nee' is, dan is de keuze voor een extra kostenverzekering in plaats van een bedrijfsschadeverzekering een mogelijkheid.

Een extra kostenverzekering vergoed bij een materiële schade aan het gebouw of inventaris de extra kosten die de verzekerde maakt om de bedrijfsactiviteiten elders uit te kunnen voeren. Vooral dienstverlenende bedrijven sluiten een extra kostenverzekering.

Het verzekerde bedrag van de extra kostenverzekering is een vast vergoeding voor de kosten. Onder de dekking van de extra kostenverzekering vallen onder andere:

  • Huur van tijdelijke bedrijfsvestiging;
  • Kosten voor het gereedmaken van de tijdelijke bedrijfsruimte voor de werkzaamheden en kosten om de bedrijfsruimte bij het verlaten weer in oorspronkelijke staat op te kunnen leveren;
  • Huur van bedrijfsuitrusting, inventaris en apparatuur;
  • Transportkosten;
  • Extra loon- en salariskosten bij overwerk;