Wat kost een collectieve WIA-verzekering (WIA-premie)?

De premie hangt af van de verzekering(en) en opties die je kiest, de sector waarin je bedrijf werkzaam is en de opbouw van je personeelsbestand. De premie is fiscaal aftrekbaar. Eventuele uitkeringen aan werknemers zijn belast. Je kunt de premie zelf betalen. Maar je kunt die ook (gedeeltelijk) inhouden op het brutosalaris van je werknemers.

Hoe wordt de hoogte en de duur van de WIA-uitkering bepaald?

De hoogte van je WIA-uitkering − of WGA-uitkering/IVA-uitkering − wordt bepaald aan de hand van een aantal factoren. Uiteraard speelt de mate van arbeidsongeschiktheid een enorme rol. Deze bepaalt immers in welke mate jij straks (eventueel) weer aan het werk kunt gaan. Deze resterende factoren zijn onder andere: Wat je verdiende bij je werkgever toen je nog niet arbeidsongeschikt was; Wat je restverdiencapaciteit is. De duur van de WIA-uitkering is afhankelijk van het soort WIA-uitkering dat je ontvangt. Er zit namelijk weer een verschil tussen een WGA-uitkering en een IVA-uitkering.

Waarom zou u als werkgever een WIA-verzekering moeten afsluiten?

Als werkgever wil je jouw medewerkers natuurlijk beschermen tegen inkomensterugval bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Met een WIA-verzekering toon je goed werkgeverschap. Een goede basis voor jouw medewerkers! Zo kan je medewerker de tijd nemen om weer beter te worden.

Wat is het verschil tussen WIA en WGA?

De WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) is de wet voor arbeidsongeschiktheid. De WIA bestaat uit de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) voor als uw medewerker deels (meer dan 35%) arbeidsongeschikt is. Of volledig arbeidsongeschikt met kans op herstel. En de IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) voor als uw medewerker volledig en blijvend arbeidsongeschikt is.

Zijn mijn goederen ook verzekerd tijdens het laden en lossen?

Als je in de Incoterms afspreekt dat het risico voor jouw is, dan is dit verzekerd. Juist bij laden en lossen is de kans groot dat het transport beschadigt, door een heftruck of tijdens het takelen bijvoorbeeld.

Wat is er niet verzekerd?

De Goederentransportverzekering vergoedt niet alle schade aan je spullen tijdens transport. Zo worden de volgende schades niet gedekt: door eigen gebrek of eigen bederf, door opzet en roekeloosheid, in de vorm van gevolg- en/of bedrijfsschade.

Valt vervoer over zee ook onder de verzekering?

Ja. Alle vormen van vervoer zijn verzekerd: over land, over water, door de lucht en via het spoor. Deze verzekering geldt ook bij Averij Grosse. Dat is ernstige schade aan een schip of lading. Averij Grosse ontstaat in een noodsituatie waarbij het schip, de opvarenden en (een deel van) de lading gered moet worden. Dan moet er bijvoorbeeld een ander deel van de lading overboord worden gezet. Alle eigenaren van de ladingen en het schip betalen hieraan mee (de kosten worden verdeeld).

Wat is er verzekerd?

De Goederentransportverzekering vergoedt materiële schade aan of verlies van de verzekerde goederen tijdens transport. De verzekering gaat in zodra de verzekerde goederen worden opgepakt voor het laden en eindigt pas als de goederen zijn uitgeladen op de plaats van bestemming

Stel er is schade bij mijn leverancier waardoor mijn bedrijf stil komt te liggen. Is dit verzekerd?

Per verzekeraar verschilt het of hier dekking voor is. Raadpleeg daarom goed de polisvoorwaarden.

Valt de schade aan mijn gebouw ook onder de bedrijfsschadeverzekering?

Nee, de schade aan je gebouw valt onder je gebouwenverzekering.

Wat valt niet onder de bedrijfsschadeverzekering?

Verlies van huurinkomsten door schade aan je gebouw valt niet onder de bedrijfsschadeverzekering. Dit is vaak wel verzekerd onder je gebouwenverzekering.

Wat is verzekerd met de bedrijfsschadeverzekering?

De bedrijfsschade die je bedrijf lijdt door brand, storm, neerslag, ontploffing, blikseminslag, ontploffing, lekkage, inbraak en diefstal. De specifieke voorwaarden kunnen per verzekeraar verschillen.

Moet ik mijn auto zakelijk of privé verzekeren?

Als je de auto zakelijk hebt gekocht of als deze op naam staat van je bedrijf dien je een zakelijke autoverzekering af te sluiten. Als je auto op je eigen (privé) naam staat is een particuliere autoverzekering vereist.

Hoe weet ik hoeveel schadevrije jaren ik heb opgebouwd?

Het aantal schadevrije jaren kun je altijd terugvinden op je meest recente polis. Weet je niet zeker of je iets hebt opgebouwd? Dan kunnen wij dit altijd nakijken in Roy-Data. Daarbij is het wel van belang om te weten dat schade vrije jaren maar op één polis gebruikt kunnen worden. Als bedrijf kun je wel op meerdere polissen tegelijk schadevrije jaren opbouwen.

Waarom moet ik doorgeven hoeveel kilometers er gereden worden?

Het aantal kilometers dat je rijdt kan van invloed zijn op de premie van de zakelijke autoverzekering. Een hoger aantal gereden kilometers kan leiden tot een hoger risico op ongevallen. Het is belangrijk om een realistische schatting te geven van het verwachte jaarlijkse kilometeraantal om een nauwkeurige premieberekening te krijgen.

Aan welke alarm of beveiligingseisen moet ik voldoen?

Voor sommige voertuigen moet er verplicht een alarm aanwezig zijn. Dit is afhankelijk van het type en de waarde van het voertuig. Op je polis lees je terug waar je precies aan moet voldoen. Voldoe je hier niet aan? Dan zijn niet alle schades gedekt.

Is de arbeidsongeschiktheidspremie aftrekbaar van de belasting?

De premies die je betaalt mag je aftrekken van ‘inkomsten uit werk en woning’ in box 1. Het te betalen bedrag aan de belasting wordt hiermee lager

Wat kost een AOV?

Wat de arbeidsongeschiktheidsverzekering kost is afhankelijk van jouw wensen en situatie. Voorbeelden van premiebepalende factoren zijn bijvoorbeeld de gewenste uitkeringstermijn, de leeftijd van de verzekernemer.

Zijn het inloop- en uitlooprisico gedekt op de polis?

Het inlooprisico kan niet meeverzekerd worden. Het uitlooprisico wel; met alle verzuimverzekeraars waar wij mee samenwerken is het uitlooprisico gedekt.

Wat als het verzuim langer dan 2 jaar duurt?

Duurt het verzuim van uw medewerker langer dan 2 jaar? Dan krijgt de medewerker na 2 jaar een uitkering vanuit de WIA.

Welke eigen risico termijnen zijn mogelijk?

Wij willen voor elke relatie een verzuim verzekering op maat. Hierbij bepalen we in overleg wat het meest passende eigen risico is. De volgende eigen risico mogelijkheden zijn mogelijk: - 10 wachtdagen - 65 wachtdagen - 20 wachtdagen - 130 wachtdagen - 30 wachtdagen - 261 wachtdagen

Is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering voldoende voor mij?

Met een particuliere aansprakelijkheidsverzekering (AVP) verzeker je geen schade die je tijdens jouw werk veroorzaakt. Daarvoor moet je een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) of beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) afsluiten.

Is een aansprakelijkheidsverzekering voor mij als zzp’er verplicht?

Nee, een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) of beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) is niet verplicht. Maar het is wel verstandig om een (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De financiële gevolgen bij een schade kunnen namelijk groot zijn. En juridisch gezien kan het behoorlijk complex worden als je aansprakelijk wordt gesteld voor een schade.

Wat is het verschil tussen een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

De bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn twee verschillende verzekeringen. Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) verzeker je schade die jij, je medewerkers of je producten veroorzaken. Dit gaat om materiële schade en letselschade. Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) verzeker je de vermogensschade (financiële schade) die ontstaat door een beroepsfout.

Is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is wettelijk niet verplicht. Wel kan een opdrachtgever of klant van je verlangen om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Ook brancheorganisaties waarbij je bent aangesloten kunnen dit eisen.

Is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geschikt voor zzp’ers en mkb’ers?

Ja,  de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is geschikt voor zzp en mkb. Waarbij jij en je personeel werk uitvoeren op juridisch of administratief gebied. Met uitzondering van advocaten, notarissen en accountants.

Is alleen contant geld verzekerd?

Contant geld en geldswaardig papier is verzekerd. Hieronder valt muntgeld en bankbiljetten. Daarnaast is er vaak dekking voor postzegels, cadeaubonnen, tegoedbonnen en loten.

Is een geldverzekering verplicht?

Nee, een geldverzekering is niet verplicht. Het kan je wel meer gemoedsrust geven als er nog veel met contant geld wordt betaald in jouw bedrijf.

Waar ben ik verzekerd?

Het geld is verzekerd in jouw bedrijfspand. Daarnaast is er ook dekking als je geld thuis in een kluis bewaard of in de kluis bij de bank. Vervoer van het geld van en naar deze locaties is ook verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

Wat er allemaal niet verzekerd is hangt af van de specifieke voorwaarden van de verzekeraar. Deze kunnen per verzekeraar verschillen. Enkele voorbeelden zijn: slijtage en andere geleidelijke achteruitgang, opzet, nalatigheid en onvoldoende onderhoud, gevolgschade aan de producten die door de machine verwerkt worden en verlies van software/data.

Wat wordt er vergoed?

De reparatiekosten tot de dagwaarde van de machine worden vergoed. Daarnaast kan er worden gekozen voor aanvullende dekkingen zoals bedrijfsschade of koel-/vriesschade.

Welke soorten machines kunnen verzekerd worden?

Veel verschillende soorten machines kunnen verzekerd worden. Denk hierbij aan productiemachines, elektronische apparaten, koelsystemen en meer.

Kan ik mijn werkmaterieelverzekering aanpassen als mijn bedrijfsbehoeften veranderen?

Ja, het is belangrijk om je verzekering regelmatig te herzien en aan te passen aan de veranderende behoeften van je bedrijf. Neem contact op met onze verzekeringsadviseur om wijzigingen door te voeren.

Hoe wordt de premie voor een werkmaterieelverzekering berekend?

De premie wordt meestal berekend op basis van factoren zoals het type werkmaterieel, de waarde ervan, het gebruik, de dekkingsomvang en het eigen risico. Onze verzekeringsadviseurs kunnen je helpen bij het bepalen van de juiste premie voor jouw situatie.

Moet ik een werkmaterieelverzekering hebben?

Hoewel het niet wettelijk verplicht is, is het sterk aanbevolen. Een werkmaterieelverzekering beschermt je investeringen tegen financiële verliezen als gevolg van schade of diefstal en kan essentieel zijn om de continuïteit van je bedrijf te waarborgen.

Kunnen alle soorten werkmaterieel worden verzekerd?

Ja, de meeste werkmaterieelverzekeringen kunnen worden aangepast aan verschillende soorten bedrijfsmaterieel, inclusief bouwmachines, landbouwvoertuigen en gereedschap.

Wat dekt een werkmaterieelverzekering?

Een werkmaterieelverzekering dekt schade aan en veroorzaakt door bedrijfsmaterieel, zoals machines en voertuigen. Dit als gevolg van ongevallen, diefstal, brand en of andere onvoorziene gebeurtenissen.

Hoe kan ik een schade melden?

Schade kan 24/7 telefonisch worden gemeld.

Is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering verplicht?

Nee, een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. In het geval van een bestuurdersfout kunnen de vorderingen hoog oplopen. Dit soort fouten zijn vaak lastig te voorzien. Daarnaast worden schades steeds sneller gevorderd en is de schuldvraag vaak ingewikkeld. De kosten van verweer zijn in een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering meeverzekerd. Daarnaast kun je terugvallen op de deskundigheid van de verzekeraar. Op deze manier bescherm je ook je privévermogen. 

Is mijn privévermogen beschermd met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Ja, in geval van bestuurdersfouten is jouw privévermogen beschermd.

Is een WEGAS verzekering verplicht?

Een WEGAS verzekering is niet verplicht om af te sluiten. Het kan je als werkgever wel veel zorgen besparen.

Heb ik een cyberverzekering nodig?

De gevolgen van cybercriminaliteit kunnen groot zijn. Niet alleen voor je bedrijf, maar ook voor bijvoorbeeld je klanten en leveranciers. Je kunt nog lang last hebben van reputatieschade. Ook eisen opdrachtgevers steeds vaker dat een leverancier een goede cyberbeveiliging én -verzekering heeft. Neem voor advies contact met ons op.

Ik heb al een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). Is een montageverzekering dan ook nog nodig?

Beide verzekeringen bieden dekking voor andere schades. De AVB beschermt tegen aansprakelijkheidsclaims door schade aan eigendommen of letselschade aan derden. Daarbij is schade aan het werk dat je uitvoert vaak uitgesloten. De montageverzekering is specifiek ontworpen voor installatiebedrijven en dekt deze schades wel.

Voor welke bedrijven is een montageverzekering van belang?

Voor ieder bedrijf die montagewerkzaamheden uitvoert is de montageverzekering van belang. Denk hierbij aan een keukeninstallateur, airco installateur of elektricien.

Is een montageverzekering verplicht?

Nee, een montageverzekering is wettelijk niet verplicht. Opdrachtgevers kunnen dit echter wel van jou vragen.

Is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geschikt voor zzp’ers en mkb’ers?

Ja,  de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is geschikt voor zzp en mkb. Waarbij jij en je personeel werk uitvoeren op juridisch of administratief gebied., met uitzondering van advocaten, notarissen en accountants.

Is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht?

Voor sommige branches is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht. Dit geldt bijvoorbeeld voor architecten, advocaten en financieel adviseurs. Voor sommige branches is het (nog) niet verplicht, maar wordt het wel steeds vaker geëist door opdrachtgevers.

Wat is het verschil tussen een CAR verzekering en een montageverzekering?

Op een montageverzekering wordt alleen het montage- en/of installatiewerk gedekt. Op de CAR verzekering is het gehele bouwproject verzekerd.

Ik heb al een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). Is een CAR verzekering dan ook nog nodig?

Beide verzekeringen bieden dekking voor andere schades. De AVB beschermt tegen aansprakelijkheidsclaims door schade aan eigendommen of letselschade aan derden. Daarbij is schade aan het werk dat je uitvoert vaak uitgesloten. De CAR verzekering is specifiek ontworpen voor installatiebedrijven en dekt deze schades wel.

Moet ik als onderaannemer ook een CAR verzekering afsluiten?

Veel onderaannemers vallen onder de dekking van de hoofdaannemer. Het is echter niet verstandig om hier altijd vanuit te gaan. Grote aannemersbedrijven hebben bijvoorbeeld vaak hoge eigen risico’s, waardoor de schade niet altijd (volledig) wordt uitgekeerd. De schade komt dan voor eigen rekening. Door als onderaannemer een eigen montageverzekering af te sluiten zorg je ervoor dat de uitgevoerde werkzaamheden gedekt zijn op je eigen verzekering. Zo kom je nooit voor verrassingen te staan.

Voor wie is een CAR verzekering van belang?

Een CAR verzekering is van belang voor bouwbedrijven, groot en klein.

Geldt de CAR verzekering voor al mijn werkzaamheden?

Je kunt kiezen voor een tijdelijke en een doorlopende CAR-verzekering. Sommige werkzaamheden dienen specifiek aangemeld te worden om dekking te krijgen. Welke werkzaamheden dit zijn lees je terug in de polisvoorwaarden.

Is een CAR verzekering verplicht?

Nee, een CAR-verzekering is wettelijk niet verplicht. Opdrachtgevers kunnen dit echter wel van jou verlangen.

Worden mijn kosten na schade onbeperkt vergoed?

Nee, de kosten worden vergoed tot standaard het verzekerde bedrag en gedurende de, in de polis genoemde, uitkeringstermijn.

Wat is het verschil tussen een extra kostenverzekering en een bedrijfsschadeverzekering?

Een bedrijfsschadeverzekering biedt dekking voor de vaste lasten en de brutowinst. De extra kostenverzekering biedt een vaste vergoeding voor de kosten die je na een schade maakt om zo snel mogelijk weer aan de slag te kunnen.

Wat is een extra kostenverzekering?

Een extra kostenverzekering vergoedt extra kosten die je maakt na schade. Denk hierbij bijvoorbeeld aan huur van een tijdelijke werklocatie, machines, apparatuur en de kosten van extra arbeid.

Ben ik automatisch verzekerd op meerdere locaties met de extra kostenverzekering?

Nee. Heb je meerdere risico-adressen, dan sluit je per risico-adres een extra kostenverzekering af. Wanneer je de extra kostenverzekering afsluit, geldt dit dus niet automatisch voor alle adressen.

Is een gebouwenverzekering verplicht?

Een gebouwenverzekering/zakelijke opstalverzekering is wettelijk niet verplicht. Een hypotheekverstrekker kan dit wel verplicht stellen.

Wat valt allemaal onder de gebouwenverzekering?

Alles wat duurzaam onderdeel uitmaakt van het gebouw valt onder de gebouwenverzekering. Dit zijn bijvoorbeeld de muren, vaste vloeren, maar ook toegangspoorten. De fundering kun je ook meeverzekeren. Alles wat je uit je gebouw kunt halen, zoals laminaatvloeren of bureaus, valt niet onder de gebouwenverzekering. Hiervoor sluit je een aparte verzekering af: goederen, inventaris en huurdersbelangverzekering.

Wat is het verschil tussen een gebouwenverzekering en bedrijfsschadeverzekering?

Met een gebouwenverzekering verzeker je je bedrijfspand tegen schade door brand, inbraak en storm. Met een bedrijfsschadeverzekering verzeker je inkomsten die je misloopt omdat je niet meer verder kunt met je bedrijf door deze schade.

Zijn zonnepanelen op mijn bedrijfspand verzekerd op de gebouwenverzekering?

Bij de meeste verzekeraars zijn zonnepanelen tegenwoordig standaard meeverzekerd op de gebouwenverzekering. Let er wel op dat er vaak aanvullende eisen gesteld worden, vooral als er meer dan 50 panelen aanwezig zijn. In dat geval moet er namelijk een scope-12 keuring uitgevoerd worden.

Is een gebouwenverzekering hetzelfde als een zakelijke opstalverzekering?

Een gebouwenverzekering is hetzelfde als een zakelijke opstalverzekering. Hiermee verzeker je een bedrijfspand en alles dat daarbij hoort.

Wat kost een milieuschadeverzekering?

De exacte premie hangt af van het maximaal verzekerde bedrag, de dekking en je specifieke bedrijfssituatie. Wil je meer inzicht in de exacte kosten van een milieuschadeverzekering? Vraag dan direct een offerte bij ons aan. Wij vergelijken meerdere verzekeraars voor jouw specifieke situatie.

Is de milieuschadeverzekering verplicht?

Nee, de milieuschadeverzekering is niet verplicht. Maar wel een raadzaam voor risico’s die plotseling verrassend hoge kosten met zich mee brengen. Een milieuschadeverzekering dekt dit risico en voorkomt plotselinge hoge kosten bij milieuschade.

Wat dekt een milieuschadeverzekering?

De milieuschadeverzekering biedt dekking voor schade zoals bodem- of waterverontreiniging, bijvoorbeeld door een lekkage van schoonmaakmiddelen, verontreinigd bluswater of asbest dat vrijkomt bij een brand of storm. Met de milieuschadeverzekering ben je beschermd tegen de financiële gevolgen van milieuschade. zoals bijvoorbeeld de saneringskosten.

Wat is een milieuschadeverzekering?

De milieuschadeverzekering wordt ook wel de MSV of MSV verzekering genoemd. Met deze verzekering ben je gedekt tegen milieuschade en daaruit voortvloeiende kosten. De meest voorkomende voorbeelden zijn bodemverontreiniging of waterverontreiniging. Om deze verontreiniging op te lossen moeten saneringskosten worden gemaakt. Deze kosten worden dan ook gedekt door de milieuschadeverzekering.

Is een lekkend raam meeverzekerd?

Onze glasverzekering dekt niet alleen de kosten van reparatie of vervanging van het getroffen glas, maar zorgt er ook voor dat je snel en effectief geholpen wordt bij een lekkageprobleem.

Kan ik enkel een glasverzekering afsluiten?

Nee, dat kan niet. Je kunt de Glasverzekering alleen afsluiten als jij al een Bedrijfsgebouwenverzekering of de Inventaris- en goederenverzekering heeft afgesloten.

Wat is er niet verzekerd?

De glasverzekering vergoedt geen glasschade: - Van leegstaande gebouwen - Aan windschermen, in afscheidingen en in portieken en trappenhuizen - Van bijzonder glas, tenzij dit uitdrukkelijk is meeverzekerd

Wat is er verzekerd bij een Glasverzekering?

De glasverzekering vergoedt schade door glasbreuk en de kosten van noodvoorzieningen bij glasbreuk. Je kunt ook 24/7 hulp inschakelen na schade.

Hoe gaat het?

Goed!