Food & Feed

In de wereld van productie en handel van voedsel zijn er door innovaties en wet- en regelgeving steeds meer aansprakelijkheids- en schaderisico’s bijgekomen. Ondanks preventieve maatregelen neemt de hoogte op schades toe. 

Denken in scenario's, maar wel in vaste kaders is de sleutel!

De specialisten van du Gardijn in Food & Feed bewegen mee met de ontwikkelingen in de markt. Gedreven, oplossingsgericht en creatief. Met onze expertise op het gebied van risicomanagement en verzekeringen zijn we al jaren voor veel klanten succesvol. Een duurzame relatie is hierbij altijd het uitgangspunt.

De Feed & Food sector is een belangrijke sector binnen de voedsel- en landbouwindustrie. De sector omvat alle activiteiten die te maken hebben met de productie, verwerking, distributie en verkoop van voedsel voor mens en dier. Vanwege de aard van deze activiteiten zijn er specifieke risico's en uitdagingen waar bedrijven in deze sector mee te maken hebben, waaronder:

  • Risico's met betrekking tot voedselveiligheid en -kwaliteit, zoals besmetting met ziektekiemen, allergenen en schadelijke stoffen.
  • Risico's met betrekking tot diergezondheid en -welzijn, zoals ziekten, verwondingen en stress.
  • Risico's met betrekking tot productieprocessen en -apparatuur, zoals storingen, defecten en ongelukken. 
  • Risico's met betrekking tot distributie en transport, zoals vertragingen, diefstal en beschadiging. 
  • Risico's met betrekking tot marktontwikkelingen en regelgeving, zoals veranderende wet- en regelgeving, concurrentie en prijsschommelingen.

Vanwege deze risico's en uitdagingen hebben bedrijven in de Feed & Food sector behoefte aan specifieke verzekeringsoplossingen die hen kunnen helpen bij het beheersen van deze risico's. Dit kan bijvoorbeeld gaan om productaansprakelijkheidsverzekeringen, die bedrijven beschermen tegen claims als gevolg van letsel of ziekte veroorzaakt door hun producten, of om bedrijfsschadeverzekeringen, die de financiële gevolgen van stilstand als gevolg van een storing in productieprocessen kunnen opvangen.

Levensmiddelen- en diervoederbedrijven zullen het de komende jaren steeds moeilijker krijgen om risico's af te dekken. In de wereld van voedselproductie en -handel vergroten technologische innovaties, wet- en regelgeving het risico op aansprakelijkheid en schade. Ondanks voorzorgsmaatregelen neemt de schade toe. Afhankelijkheden in de keten maken het inschatten van de risicosituatie lastig. Hierdoor zijn de verzekeringspremies gestegen en in sommige gevallen zelfs gedaald. Du Gardijn specialisten in Food & Feed volgen de marktontwikkelingen op de voet. Gemotiveerd, oplossingsgericht en creatief. Onze expertise op het gebied van risicobeheer en verzekeringen heeft ons in de loop der jaren bij veel klanten succesvol gemaakt. Een duurzame relatie is altijd het uitgangspunt.

We kijken uiteraard anders naar risicobeheersing en preventie, waardoor we vaak met verrassende oplossingen komen. We denken in scenario's, maar buiten de vaste kaders. Goed voorbereid en bekwaam.