Milieuschadeverzekering

Een milieuschadeverzekering is een verzekering die je beschermt tegen de financiële gevolgen van milieuschade die jouw bedrijf veroorzaakt. Dit kan bijvoorbeeld schade aan grondwater en aan flora en fauna zijn. De verzekering dekt de kosten die nodig zijn om de milieuschade te saneren; het opruimen van verontreiniging.  

Een milieuschadeverzekering is extra belangrijk voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of bedrijven die op een andere manier een risico op milieuschade lopen. Dit omvat onder andere bedrijven in de chemische industrie, de olie- en gasindustrie, de landbouw, de infrastructuur en de transport- en logistieke sector. 

Echter kan ieder bedrijf te maken krijgen met milieuschade. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verontreiniging door schoonmaakmiddelen of asbestdeeltjes die vrij zijn gekomen door een hevige storm of brand. Ook verontreinigd bluswater door kunststof bouwmateriaal of verbrand isolatiemateriaal kan milieuschade veroorzaken. Belangrijk uitgangspunt is dat het altijd moet gaan om stoffen die zorgen voor verontreiniging; de aanwezigheid van een stof in een concentratie waarbij een milieunorm wordt overschreden.

De milieuschadeverzekering is er ook voor bedrijven die niet direct werken met gevaarlijke stoffen. Sommige verzekeraars dekken ook de opruimingskosten van zonnepaneeldeeltjes, die door brand zich kilometers ver kunnen verspreiden. Niet iedere verzekeraar verleent daarvoor dekking, omdat zonnepanelendeeltjes geen verontreiniging veroorzaken. Het is nog een discutabel onderwerp. Vooralsnog is er geen sprake van verontreiniging. Onze adviseurs kunnen je daarover meer vertellen en adviseren wat hierin de mogelijkheden zijn.

Deze verzekering is geen verplichte verzekering. Het is ook belangrijk om te weten dat de verzekeringsdekking beperkt kan zijn, afhankelijk van de voorwaarden van de verzekering en de voorzorgsmaatregelen die de verzekeraar van je eist. Het is daarom aanbevolen om de verzekeringsvoorwaarden zorgvuldig door te nemen en te bespreken met een van onze adviseurs voordat je een milieuschadeverzekering afsluit.