Milieuschadeverzekering

  • Maatwerk voor zakelijke milieuschadeverzekeringen
  • Deskundige hulp bij schade
  • Specifieke asbestdekking beschikbaar 
Milieubewustzijn staat centraal in het moderne zakendoen. Bij du Gardijn begrijpen we dat bedrijven zich bewust zijn van hun impact op het milieu en de risico's die hiermee gepaard gaan. Daarom bieden wij op maat gemaakte Milieuschadeverzekeringen aan, speciaal ontworpen om bedrijven te beschermen tegen onvoorziene milieuschade en de financiële gevolgen ervan.

Een milieuschadeverzekering (MSV) biedt dekking wanneer jouw bedrijf onopzettelijke schade aan het milieu veroorzaakt, zoals bijvoorbeeld bij brand of door storm. In zulke situaties kunnen schadelijke stoffen, zoals asbest, diesel, blusmiddelen of schoonmaakmiddelen, vrijkomen en de bodem of het water vervuilen. Het bedrijf wordt dan aansprakelijk gesteld en moet zorgen voor opruiming en sanering, waarvan de kosten aanzienlijk kunnen zijn. Met een MSV kan een bedrijf zich verzekeren tegen de onbedoelde milieuschade die het veroorzaakt.

Belang voor risicovolle bedrijven

Voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of andere milieurisico's lopen, is een milieuschadeverzekering essentieel. Sectoren zoals chemie, olie en gas, landbouw, infrastructuur, transport en logistiek hebben specifiek baat bij deze verzekering.

Breder bereik: potentiële risico's voor ieder bedrijf

Hoewel bedrijven niet direct met gevaarlijke stoffen werken, kunnen ze toch milieuschade ondervinden. Bijvoorbeeld, verontreiniging door schoonmaakmiddelen of vrijgekomen asbestdeeltjes na een brand of storm. Het is van belang dat het gaat om stoffen die milieunormen overschrijden.

Niet verplicht

Een milieuschadeverzekering is niet verplicht. Verzekeringsdekking kan beperkt zijn afhankelijk van voorwaarden en vereiste voorzorgsmaatregelen. Het is aan te raden de verzekeringsvoorwaarden zorgvuldig door te nemen en met onze adviseurs te bespreken alvorens de verzekering af te sluiten.

Milieuschadeverzekering (MSV) en zonnepanelen

Zonnepanelen zijn een populaire en duurzame investering voor zowel particulieren als bedrijven. Hoewel ze bijdragen aan een groenere toekomst, kunnen onverwachte gebeurtenissen zoals brand of stormschade leiden tot verspreiding van zonnepaneeldeeltjes over grote afstanden. In sommige gevallen kunnen deze zonnepaneeldeeltjes bij incidenten zoals brand zich kilometers ver verspreiden. Hoewel deze deeltjes op zichzelf geen verontreiniging veroorzaken, kunnen sommige verzekeraars de kosten van het opruimen van deze deeltjes dekken.

Vanwege de snelle toename van het aantal zonnepanelen in Nederland neemt ook het risico op brand aan deze panelen toe. Het is dan onduidelijk wie verantwoordelijk is voor het opruimen van de deeltjes en wie deze kosten zal dragen. Gelukkig bieden veel milieuschadeverzekeringen tegenwoordig ook dekking voor schade veroorzaakt door inkomende glasdeeltjes van zonnepanelen. Als er bijvoorbeeld door brand resten van zonnepanelen op jouw terrein belanden, ben je verzekerd tegen de kosten van het opruimen ervan. Dit biedt geruststelling, aangezien jouw bedrijf, zelfs als het geen vervuiling veroorzaakt, toch getroffen kan worden door milieuschade als gevolg van een brand in de omgeving. Een milieuschadeverzekering dekt in dit geval de mogelijke financiële gevolgen.

Maatwerk
Maatwerk voor zakelijke milieuschadeverzekeringen.
✔️
Deskundigheid bij schade
Wij zorgen voor deskundigheid bij schade.
✔️
Asbestdekking
Vaak specifieke asbestdekking beschikbaar.
✔️

Veelgestelde vragen

Wat is een milieuschadeverzekering?

De milieuschadeverzekering wordt ook wel de MSV of MSV verzekering genoemd. Met deze verzekering ben je gedekt tegen milieuschade en daaruit voortvloeiende kosten. De meest voorkomende voorbeelden zijn bodemverontreiniging of waterverontreiniging. Om deze verontreiniging op te lossen moeten saneringskosten worden gemaakt. Deze kosten worden dan ook gedekt door de milieuschadeverzekering.

Op zoek naar een andere verzekering?

Ontdek ons uitgebreide assortiment verzekeringen, op maat gemaakt voor jou. Wij bieden een diverse selectie om aan al jouw verzekeringsbehoeften te voldoen. Kies voor gemoedsrust en vertrouw op onze expertise om je te helpen bij het vinden van de perfecte dekking.

...
Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheidsverzekeringen zijn belangrijk, omdat ze bescherming bieden tegen financiële aansprakelijkheid voor schade die per ongeluk aan anderen wordt toegebracht.

Lees meer...
...
Bedrijfscontinuïteit

Bedrijfscontinuïteit verzekeringen zijn belangrijk, omdat ze bedrijven bescherming bieden tegen financiële verliezen als gevolg van onderbrekingen in de bedrijfsvoering.

Lees meer...
...
Eigendommen

Eigendomsverzekeringen beschermen tegen financiële verliezen als gevolg van schade of verlies van eigendommen en bieden gemoedsrust.

Lees meer...
...
Inkomen

Inkomensverzekeringen bieden financiële bescherming voor ondernemers bij werknemers die niet in staat zijn om te werken of inkomen te verdienen als gevolg van een ongeval, ziekte of een andere gebeurtenis.

Lees meer...
...
Risicomanagement

Risicomanagement is een belangrijk aspect voor ondernemers bij verzekeringen, omdat het helpt bedrijfsrisico's te beoordelen en te beheersen, te verminderen, de kosten van verzekeringen te verlagen, de reputatie van het bedrijf te beschermen en de bedrijfscontinuïteit te waarborgen.

Lees meer...
...
Vervoer en transport

Er bestaan diverse verzekeringen voor motorrijtuigen, werkmaterieel en vrachtauto's, maar ook voor goederen tijdens het transport.

Lees meer...

Veelgestelden vragen

Wat dekt een milieuschadeverzekering?

De milieuschadeverzekering biedt dekking voor schade zoals bodem- of waterverontreiniging, bijvoorbeeld door een lekkage van schoonmaakmiddelen, verontreinigd bluswater of asbest dat vrijkomt bij een brand of storm. Met de milieuschadeverzekering ben je beschermd tegen de financiële gevolgen van milieuschade. zoals bijvoorbeeld de saneringskosten.

Wat is een milieuschadeverzekering?

De milieuschadeverzekering wordt ook wel de MSV of MSV verzekering genoemd. Met deze verzekering ben je gedekt tegen milieuschade en daaruit voortvloeiende kosten. De meest voorkomende voorbeelden zijn bodemverontreiniging of waterverontreiniging. Om deze verontreiniging op te lossen moeten saneringskosten worden gemaakt. Deze kosten worden dan ook gedekt door de milieuschadeverzekering.

Is de milieuschadeverzekering verplicht?

Nee, de milieuschadeverzekering is niet verplicht. Maar wel een raadzaam voor risico’s die plotseling verrassend hoge kosten met zich mee brengen. Een milieuschadeverzekering dekt dit risico en voorkomt plotselinge hoge kosten bij milieuschade.

Wat kost een milieuschadeverzekering?

De exacte premie hangt af van het maximaal verzekerde bedrag, de dekking en je specifieke bedrijfssituatie. Wil je meer inzicht in de exacte kosten van een milieuschadeverzekering? Vraag dan direct een offerte bij ons aan. Wij vergelijken meerdere verzekeraars voor jouw specifieke situatie.