Du Gardijn staat voor actief risicomanagement!

Wij stellen jouw bedrijfscontinuïteit voorop. Dit bereiken we door het identificeren en beperken van risico's, gevolgd door het onderzoeken van geschikte verzekeringsoplossingen. Zo waarborgen we dat je alles hebt gedaan om je bedrijf te beschermen.

Om schade zoveel mogelijk te voorkomen, start onze schadebehandelaar Kaylee volgende week met een opleiding tot risicodeskundige. Deze opleiding verbetert onze mogelijkheid om schadelijke risicofactoren te herkennen en effectief aan te pakken. Hiermee minimaliseren we potentiële schade en beschermen we bedrijfsactiviteiten. De opleiding omvat 17 modules met belangrijke thema's zoals brandveiligheid, blusmiddelen en elektrische installaties, allemaal afgestemd op diverse bedrijfstakken.

Het is interessant om te weten dat in Nederland aan het bouwbesluit voldoen niet garandeert dat je beschermd bent tegen mogelijke brandrisico's. Dit komt doordat de Nederlandse wetgeving zich richt op het voorkomen van slachtoffers en vluchtveiligheid, zonder rekening te houden met potentiële brandrisico's. Dit kan resulteren in een situatie waarin je gebouw aan de regelgeving voldoet, maar toch vatbaar is voor brandgevaar.