Functioneringsgesprekken voeren

Zeven eenvoudige tips om een goed functioneringsgesprek te voeren

  1. Informeer je medewerkers tijdig over het gesprek.
  2. Luister goed naar wat de medewerker zelf vindt en welke ideeën diegene heeft.
  3. Spreek doelen af met de medewerker.
  4. Stel goede vragen op het juiste moment (open- en gesloten vragen).
  5. Gebruik een goed formulier.
  6. Laat de medewerker zich ook goed voorbereiden (door het formulier vooraf mee te geven).
  7. Plan minimaal jaarlijks een (functionerings)gesprek.

Wil je geholpen worden met functioneringsgesprekken?

Neem dan contact met ons op!