Werelderfgoeddag 2023

Werelderfgoeddag 2023

Deze week staat in het teken van Werelderfgoeddag. Hét uitgelezen moment om stil te staan bij monumentale panden. In deze post meer over hoe je zo’n pand verzekerd. Een monument is uniek door aspecten zoals glas in lood ramen en marmeren schouwen. Ze horen in hun oorspronkelijke staat behouden te worden, waardoor herstelkosten hoog oplopen.

Er zijn een aantal dingen die belangrijk zijn bij de verzekering. Het verzekerd bedrag bij een opstalverzekering is gebaseerd op de herbouwwaarde. Deze waarde wordt vaak aan de hand van een herbouwwaardemeter vastgesteld. Die waardemeter is voor een monumentaal pand niet toereikend aangezien die waardemeter is ontwikkeld voor normale panden. Daarom is er een taxatierapport nodig waarin de herbouwwaarde wordt vastgelegd.

Daarnaast hanteren verzekeraars de monumentclausule. Vaak is er dan sprake van een extra vergoeding van bijvoorbeeld 10% van het schadebedrag.

Ten slotte is het mogelijk om bepaalde aspecten die als ‘kunst’ kunnen worden aangemerkt apart te verzekeren. Als deze aspecten apart getaxeerd worden, kunnen ze ook apart verzekerd worden en is er meer ruimte om die elementen ook goed te herstellen.