Gedeeltelijk herstel & loonwaarde

In veel gevallen meldt een medewerker zich bij ziekte volledig arbeidsongeschikt.
Als werkgever kijk je vervolgens niet enkel naar de beperkingen maar ook naar de mogelijkheden.
Aansluiting houden met werk is bij zowel kort als lang verzuim belangrijk.

Als de arbeidsongeschikte werknemer van de bedrijfsarts het advies krijgt te gaan re-integreren, is het belangrijk te weten voor hoeveel procent de werknemer hersteld is en wat de loonwaarde is.
Het gedeeltelijk hervatten van werkzaamheden bij arbeidsongeschiktheid noemen we deelherstel. Iemand die klachten aan zijn voet heeft, kan nog wel zittend werk doen: administratief werk bijvoorbeeld.

De werkgever moet aan de inkomensverzekering laten weten wat het ziekteverzuimpercentage is van de arbeidsongeschikte werknemer.
Anders gezegd: voor hoeveel procent is de werknemer hersteld en wat is de daaraan gekoppelde loonwaarde?

Maar wie bepaalt de loonwaarde? Dat doet de werkgever.
Maar is de loonwaarde moeilijk te bepalen?
Neem dan contact op met onze casemanagers en wij zetten de stappen om ervoor te zorgen dat er een zorgvuldige loonwaardemeting wordt gedaan.