Ik werk weer (bijna) volledig. Waarom moet ik dan een WIA-aanvraag indienen?

Wanneer de arbeidsongeschikte werknemer een WIA-aanvraag heeft gedaan, kan er in een later stadium bij terugval in gezondheid een beroep worden gedaan op het UWV om het arbeidsongeschiktheidspercentage opnieuw te beoordelen.
Het gaat hier om een toename van klachten (uit dezelfde ziekteoorzaak als toen de eerdere WIA-aanvraag is gedaan).

Wanneer het percentage eerst minder dan 35% is en het bij terugval in de gezondheid wél boven de 35% komt, wordt de uitkering berekend op het oude, in de meeste gevallen hogere salaris.
Het betekent bovendien dat niet alle re-integratie-inspanningen opnieuw uitgevoerd hoeven te worden.
Daarnaast hoeft het loon niet weer twee jaar volledig door te betalen.