Kosten re-integratie bij een klein dienstverband

Het maakt voor de re-integratieverplichtingen van de werkgever niet uit wat het aantal uren is van het dienstverband van de werknemer. De werkgever zal ook voor de werknemer die enkele uren per week werkt, een plan van aanpak moeten opstellen, passende werkzaamheden moeten aanbieden en voor een goede begeleiding moeten zorgen.

De kosten die met de re-integratie gemoeid gaan moeten wel in verhouding staan tot de omvang van het dienstverband.
UWV verwacht niet dat werkgever meer kosten besteed dan 70% van het loon tijdens de duur van de resterende loondoorbetalingsplicht.