Loon opschorten of loon stoppen

De werkgever mag de loondoorbetaling bij ziekte opschorten als de werknemer weigert redelijke controlevoorschriften na te leven.
De werkgever kan in dat geval namelijk niet nagaan of er sprake is van ziekte en of de werknemer recht heeft op loondoorbetaling.

Loon stopzetten mag de werkgever inzetten als de werknemer zijn re-integratieverplichtingen niet nakomt. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het weigeren van passende arbeid of het niet meewerken aan het plan van aanpak.

Er leven bij zowel werknemers als werkgevers vaak vragen rondom welke maatregel in te zetten en wanneer en óf dit nodig is.
Neem contact op met een van de casemanagers om je hierover te informeren: