UBO-verklaring I Authenticatie zakelijke verzekering

Op het moment dat je voor het eerst een zakelijke verzekering bij ons afsluit, vragen wij vaak of er een UBO-verklaring kan worden ingevuld.

Waarom vragen verzekeraars hier naar?
Verzekeraars vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner en verzekeraars zijn verplicht om die uiteindelijke belanghebber te achterhalen.

Doordat er een register is aangelegd waar deze UBO's in staan vermeld, is het makkelijker om te achterhalen naar wie al het geld toe gaat. Daarom wordt het moeilijker voor criminelen om geld wit te wassen.

Je bent een UBO op het moment dat je minimaal 25% van de aandelen bezit. Als de verzekeraar of wij als tussenpersoon niet kunnen achterhalen wie die UBO is, of als de klant op de sanctielijst staat, mogen wij geen zaken doen met deze klant.

Als het risico op witwassen groot is bij een bedrijf, moet er grondig onderzoek worden gedaan naar de UBO. Gelukkig is bij veel bedrijven een UBO-verklaring, waarin jij zelf aangeeft wie de UBO is, vaak voldoende.