Verzuimverzekering

Bescherming tegen de financiële gevolgen van ziekteverzuim van werknemers.

Met de verzuimverzekering is een bedrijf verzekerd van loondoorbetaling van de zieke medewerker. De verzekering dekt de loonkosten van zieke of afwezige werknemers en keert maximaal twee jaar het loon uit aan het bedrijf.

Eigenrisicoperiode

Wij willen voor elke relatie een verzuimverzekering op maat. Hierbij bepalen we in overleg wat het meest passend eigen risico is.

De volgende eigen risico mogelijkheden zijn er:

  • 10 wachtdagen
  • 20 wachtdagen
  • 30 wachtdagen
  • 65 wachtdagen
  • 130 wachtdagen

Hoe hoger het eigen risico, hoe lager en stabieler de premie. Onze adviseurs denken hierin graag met je mee.

Percentage loondoorbetaling

In de wet staat dat in het eerste jaar van ziekte minimaal 70% van het loon moet worden doorbetaald waarbij je niet onder het wettelijk minimumloon mag komen. Voor het tweede jaar van ziekte geldt dat minimaal 70% van het loon moet worden doorbetaald.

In veel cao's staat dat je in het eerste jaar 100% of 90% van het loon moet doorbetalen of geldt er per halfjaar een andere hoogte van de loondoorbetaling. Er kan gekozen worden om dekking hierop af te stemmen, echter is dat niet verplicht. We hebben de mogelijkheid tot het kiezen van de dekking voor ieder halfjaar.