WIA-verzekering

Een WIA-verzekering is belangrijk. Het vangt namelijk het inkomensverlies op bij arbeidsongeschiktheid.

Bescherming tegen financiële gevolgen

Een WIA-verzekering is belangrijk. Deze beschermt werknemers en zelfstandigen tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Als iemand door ziekte of een ongeval niet meer kan werken, kan de WIA-verzekering een uitkering bieden om het inkomensverlies op te vangen. Daarnaast kan een WIA-verzekering ook ondersteuning bieden bij re-integratie en het vinden van passend werk.

Voordelen van de WIA verzekering

  • Het inkomen van de werknemer wordt aangevuld
  • De verzekeraar biedt hulp bij de re-integratie van de zieke werknemer
  • Een WIA verzekering draagt bij aan het financieel welzijn van je werknemers
  • Een WIA verzekering is voor je werknemers een goede secundaire voorwaarde
  • De premie van de WIA verzekering is fiscaal aftrekbaar

Het belang van een WIA-verzekering

De WIA is dus een sociaal vangnet dat werknemers ondersteunt die door ziekte of arbeidsongeschiktheid hun werk niet volledig kunnen uitvoeren. De WGA is er voor degenen die nog gedeeltelijk kunnen werken, terwijl de IVA bedoeld is voor volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid waarbij herstel onwaarschijnlijk is. De WIA bestaat uit 2 regelingen;

Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten, ook wel WGA-uitkering

Voor wie: Werknemers die langer dan 2 jaar ziek zijn en in de toekomst nog kunnen werken.

Voorwaarden: Bij een arbeidsongeschiktheidspercentage tussen 35% en 80%, of meer dan 80% met kans op herstel, heeft de werknemer recht op een WGA-uitkering.

Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten, ook wel IVA-uitkering

Voor wie: Werknemers die niet of nauwelijks kunnen werken en waarbij de kans op herstel klein is.

Voorwaarden: Bij meer dan 80% duurzame arbeidsongeschiktheid komt de werknemer in aanmerking voor een IVA-uitkering.

De verschillende WIA verzekeringen

Er zijn verschillende WIA verzekeringen; 

WIA-gatverzekering

De WIA-gatverzekering heeft als doel om een aanvulling te verlenen aan verzekerden die een WGA uitkering ontvangen. De verzekering vult de WGA-uitkering aan tot maximaal 70% van het oorspronkelijke loon, dus zowel bij niet werken als bij wel werken. Niet alleen de inkomensterugval door arbeidsongeschiktheid is verzekerd, maar ook de inkomensterugval door het niet kunnen re-integreren. Er zit dus een grote werkloosheidscomponent in deze verzekering.

WIA-excedentverzekering

De WIA-excedentverzekering tot het maximum SV-loon verzekert een extra percentage (5% of 10%) van het loon van een werknemer tot het maximum SV-loon. Met een WIA Excedentverzekering tot maximum SV-loon krijgen werknemers dus een aanvulling op de WIA-uitkering. Voor medewerkers met een inkomen boven het WIA maximum dagloon, is bij arbeidsongeschiktheid een grote inkomensdaling zeker het geval. De WIA gaat namelijk qua uitkeringshoogte niet verder dan 70% van het laatstverdiende loon en dat loon is gemaximeerd (€66.956 per 1 januari 2023). De verzekering WIA Excedent heeft als doel om het inkomensdeel boven het maximale loon te verzekeren. De verzekering vult de WIA-uitkering aan tot 70% van het inkomen. Het verzekerd bedrag is 70% van het salaris, minus 70% van het maximum WIA-loon. WIA-aanvullingsverzekering: Deze verzekering vult het inkomen aan tot een vooraf bepaald percentage van het laatstverdiende loon bij arbeidsongeschiktheid.

WIA-bodemverzekering

Wordt een medewerker arbeidsongeschikt, en bepaalt het UWV na twee jaar dat deze medewerker minder dan 35% arbeidsongeschikt is? Dan ontvangt hij geen WIA-uitkering van het UWV. Met de WIA Bodem verzeker je een aanvulling op het inkomen van uw medewerkers als deze 15-35% arbeidsongeschikt zijn volgens de WIA. De uitkering is een vast percentage van het verzekerde loon. De uitkeringsduur is van bepaalde tijd.

Onze zakelijke adviseurs helpen je graag!

Noor du Gardijn
Adviseur Zakelijke Verzekeringen
Kaylee Jurjens
Schadebehandelaar en Risicodeskundige
Danique Vaanholt
Teammanager Verzekeringen
Rowin du Gardijn
Directeur en Eigenaar

Veelgestelde vragen

Welkom bij onze VerzekeringsFAQ! Hier bieden we heldere antwoorden op de meest gestelde vragen rondom verzekeringen. Of je nu een ondernemer bent die zijn bedrijf wil beschermen of een particulier op zoek naar de juiste dekking, wij hebben de antwoorden die je zoekt. Duik in onze verzameling veelgestelde vragen en krijg inzicht in de wereld van verzekeringen, zodat je weloverwogen beslissingen kunt nemen voor een veilige toekomst.

Waarom zou u als werkgever een WIA-verzekering moeten afsluiten?

Als werkgever wil je jouw medewerkers natuurlijk beschermen tegen inkomensterugval bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Met een WIA-verzekering toon je goed werkgeverschap. Een goede basis voor jouw medewerkers! Zo kan je medewerker de tijd nemen om weer beter te worden.

Hoe wordt de hoogte en de duur van de WIA-uitkering bepaald?

De hoogte van je WIA-uitkering − of WGA-uitkering/IVA-uitkering − wordt bepaald aan de hand van een aantal factoren. Uiteraard speelt de mate van arbeidsongeschiktheid een enorme rol. Deze bepaalt immers in welke mate jij straks (eventueel) weer aan het werk kunt gaan. Deze resterende factoren zijn onder andere: Wat je verdiende bij je werkgever toen je nog niet arbeidsongeschikt was; Wat je restverdiencapaciteit is. De duur van de WIA-uitkering is afhankelijk van het soort WIA-uitkering dat je ontvangt. Er zit namelijk weer een verschil tussen een WGA-uitkering en een IVA-uitkering.

Wat is het verschil tussen WIA en WGA?

De WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) is de wet voor arbeidsongeschiktheid. De WIA bestaat uit de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) voor als uw medewerker deels (meer dan 35%) arbeidsongeschikt is. Of volledig arbeidsongeschikt met kans op herstel. En de IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) voor als uw medewerker volledig en blijvend arbeidsongeschikt is.

Wat kost een collectieve WIA-verzekering (WIA-premie)?

De premie hangt af van de verzekering(en) en opties die je kiest, de sector waarin je bedrijf werkzaam is en de opbouw van je personeelsbestand. De premie is fiscaal aftrekbaar. Eventuele uitkeringen aan werknemers zijn belast. Je kunt de premie zelf betalen. Maar je kunt die ook (gedeeltelijk) inhouden op het brutosalaris van je werknemers.

Op zoek naar een andere verzekering?

Ontdek ons uitgebreide assortiment verzekeringen, op maat gemaakt voor jou. Wij bieden een diverse selectie om aan al jouw verzekeringsbehoeften te voldoen. Kies voor gemoedsrust en vertrouw op onze expertise om je te helpen bij het vinden van de perfecte dekking.

...
Vervoer en transport

Er bestaan diverse verzekeringen voor motorrijtuigen, werkmaterieel en vrachtauto's, maar ook voor goederen tijdens het transport.

Lees meer...
...
Risicomanagement

Risicomanagement is een belangrijk aspect voor ondernemers bij verzekeringen, omdat het helpt bedrijfsrisico's te beoordelen en te beheersen, te verminderen, de kosten van verzekeringen te verlagen, de reputatie van het bedrijf te beschermen en de bedrijfscontinuïteit te waarborgen.

Lees meer...
...
Inkomen

Inkomensverzekeringen bieden financiële bescherming voor ondernemers bij werknemers die niet in staat zijn om te werken of inkomen te verdienen als gevolg van een ongeval, ziekte of een andere gebeurtenis.

Lees meer...
...
Eigendommen

Eigendomsverzekeringen beschermen tegen financiële verliezen als gevolg van schade of verlies van eigendommen en bieden gemoedsrust.

Lees meer...
...
Bedrijfscontinuïteit

Bedrijfscontinuïteit verzekeringen zijn belangrijk, omdat ze bedrijven bescherming bieden tegen financiële verliezen als gevolg van onderbrekingen in de bedrijfsvoering.

Lees meer...
...
Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheidsverzekeringen zijn belangrijk, omdat ze bescherming bieden tegen financiële aansprakelijkheid voor schade die per ongeluk aan anderen wordt toegebracht.

Lees meer...