WIA

Een WIA-verzekering is belangrijk. Het vangt namelijk het inkomensverlies op bij arbeidsongeschiktheid.

WIA

Iedere werknemer krijgt bij langdurige arbeidsongeschiktheid, dat is langer dan twee jaar, te maken met de WIA. De WIA is te verdelen in:

Regeling Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA): regeling voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten, 80 – 100% arbeidsongeschikt.

Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA): Dit is een regeling voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten (35% - 80% arbeidsongeschikt) en volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikten.

Er zijn een aantal collectieve regelingen die een werkgever kan treffen om een WIA-uitkering aan te vullen voor zijn werknemers. Een dergelijke collectieve verzekering biedt arbeidsongeschikte werknemers financiële zekerheid. Werknemers krijgen een aanvulling op het inkomen als zij na twee jaar ziekte nog niet (volledig) kunnen werken. Dit is vaak hard nodig omdat een WIA-uitkering van de overheid meestal een stuk lager is dan het inkomen dat je werknemer gewend is. 

WIA Uitgebreid

De module WGA-gat Uitgebreid heeft als doel om een aanvulling te verlenen aan verzekerden die een WGA uitkering ontvangen. De verzekering vult de WGA-uitkering aan tot maximaal 70% van het oorspronkelijke loon, dus zowel bij niet werken als bij wel werken. Niet alleen de inkomensterugval door arbeidsongeschiktheid is verzekerd, maar ook de inkomensterugval door het niet kunnen re-integreren. Er zit dus een grote werkloosheidscomponent in deze verzekering. 

WIA Excedent

De WIA Excedentverzekering tot het maximum SV-loon verzekert een extra percentage (5% of 10%) van het loon van een werknemer tot het maximum SV-loon. Met een WIA Excedentverzekering tot maximum SV-loon krijgen werknemers dus een aanvulling op de WIA-uitkering.

Voor medewerkers met een inkomen boven het WIA maximum dagloon, is bij arbeidsongeschiktheid een grote inkomensdaling zeker het geval. De WIA gaat namelijk qua uitkeringshoogte niet verder dan 70% van het laatstverdiende loon en dat loon is gemaximeerd (€66.956 per 1 januari 2023). De verzekering WIA Excedent heeft als doel om het inkomensdeel boven het maximale loon te verzekeren. De verzekering vult de WIA-uitkering aan tot 70% van het inkomen. Het verzekerd bedrag is 70% van het salaris, minus 70% van het maximum WIA-loon.

WIA Bodem

Wordt een medewerker arbeidsongeschikt, en bepaalt het UWV na twee jaar dat deze medewerker minder dan 35% arbeidsongeschikt is? Dan ontvangt hij geen WIA-uitkering van het UWV. Met de WIA Bodem verzeker je een aanvulling op het inkomen van uw medewerkers als deze 15-35% arbeidsongeschikt zijn volgens de WIA. De uitkering is een vast percentage van het verzekerde loon. De uitkeringsduur is van bepaalde tijd.