Cyberverzekering I Wat is dat nu eigenlijk?

Veel bedrijven maken gebruik van computers en dat maakt ze kwetsbaar voor virussen, hacks, ransomware en datalekken. Met een cyberverzekering bescherm je jouw bedrijf tegen schade door cyberincidenten. Cybercrime heeft grote gevolgen voor je bedrijf. Zowel financieel maar ook op het gebied van integriteit en imago. Wij zijn van mening dat een cyberrisico een van de grootste risico’s is. Maar wat is een cyberverzekering nou eigenlijk en waar moet je allemaal op letten bij het afsluiten ervan?

Met een cyberverzekering ben je verzekerd tegen de gevolgen van incidenten met betrekking tot digitale processen. Hierbij kan worden gedacht aan virussen, hackers, systeeminbraak, datalekken, verloren data en DDoS-aanvallen. Ook fouten tijdens het gebruik, onderhoud en bij de verbetering van het ICT-systeem vallen onder de dekking van de cyberverzekering.

Een cyberverzekering dekt gedeeltelijk de financiële schade als gevolg van een virus, hack, datalek of een ander soort cyberaanval. De dekking geldt meestal voor zowel jouw eigen kosten, als voor schade bij derden waarvoor je aansprakelijk wordt gesteld. De meeste cyberverzekeringen dekken ook eventuele juridische kosten en bieden hulp bij het herstel van imagoschade. Denk hierbij aan een gerichte communicatiestrategie om je goede reputatie te herstellen.

Bij een datalek is het mogelijk dat er privacygevoelige gegevens gestolen zijn. Bij een cyberverzekering worden de kosten van onderzoek, claims van personen en boetes die opgelegd zijn door toezichthouders vergoed. Verder wordt bij een inbreuk op je systemen of data de kosten van (forensisch) onderzoek, communicatie en klantondersteuning vergoed. Onder communicatie wordt verstaan de communicatie met klanten, justitie, toezichthouders en andere betrokken partijen.

De vraag is niet of, maar wanneer!
Uit internationaal onderzoek is gebleken dat 68 procent van de Nederlandse bedrijven in 2019 slachtoffer was van cybercrime.
Elk bedrijf is tegenwoordig vatbaar voor een cyberincident. Hackers worden steeds slimmer en het gebruik van ICT is alsmaar groeiend. Daarbij richten hackers zich zelden op één bedrijf specifiek.
Hackers gooien tegenwoordig een soort digitaal ‘visnet’ uit en kijken vervolgens wat zij gevangen hebben. Nationaliteit, sector en omzet speelt hierbij vaak een ondergeschikte rol.

Onze voordelen:
• Wij werken samen met cybersecurity bedrijven
• Wij verstrekken een offerte op maat en nemen deze persoonlijk met je door
• Wij zijn aangesloten bij meerdere verzekeraars waardoor er altijd een passend aanbod is.