Geld- & fraudeverzekering I Diefstal of fraude?

Een bekend verhaal: een medewerker van de Action die werd ontslagen vanwege een tasje van 3 cent. De medewerker had zijn ontslag aangevochten en ontving uiteindelijk een schadevergoeding van €7.200. Het tasje van 3 cent was ineens een stuk duurder geworden...

Zo'n tasje is iets kleins, maar wat nou als een van jouw medewerkers fraude pleegt en er met een groot bedrag vandoor gaat? Of als er geld wordt gestolen of verloren gaat? De schade kan enorm oplopen.

In zulke gevallen zou een geld- en fraudeverzekering uitkomst kunnen bieden. Deze verzekering vergoedt directe schade die je lijdt door het verloren gaan van geld of andere waardevolle producten als gevolg van brand, beroving, diefstal of fraude van je werknemers.

Ben jij benieuwd welke mogelijkheden er allemaal zijn met betrekking tot de geldverzekering? Wij beantwoorden jouw vragen graag! Mail of bel ons om de mogelijkheden te bespreken.