WGA-eigenrisicodrager I De mogelijkheden

Werknemers zijn verplicht verzekerd voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Wanneer je eigenrisicodrager bent voor de WGA betaal je naast 2 jaar loondoorbetaling bij langdurige ziekte, of gedeeltelijk of niet duurzame arbeidsongeschiktheid, ook de 10 jaar WGA uitkering. Dit is onder te brengen bij een private of publieke verzekeraar.

Het kan financieel voordeliger zijn om het eigenrisicodragerschap privaat te verzekeren. Dit is geheel afhankelijk van het schadeverleden, de grootte van het bedrijf en de sector waarin het bedrijf werkzaam is.

Het is mogelijk om twee keer per jaar te veranderen van publiek (via het UWV en Belastingdienst) naar privaat of andersom. Deze keuze moet voor 1 april of 1 oktober gemaakt worden.