Gebouwenverzekering

Je bedrijfspand moet goed verzekerd zijn. Het is daarom belangrijk om een ​​gebouwenverzekering af te sluiten. Een gebouwenverzekering dekt schade door brand, storm, inbraak en meer. Daarom is het noodzakelijk om je bedrijfsvestiging op een waardevolle manier te verzekeren. Maar wat is de beste manier om dit te doen?

Een gebouwenverzekering is een verzekering die schade aan gebouwen dekt, zoals brand, storm, water, inbraak en vandalisme. Deze verzekering dekt eigenaren van onroerend goed zoals woningen, bedrijfspanden, kantoren, fabrieken en andere gebouwen.

De gebouwenverzekering kent verschillende vormen, afhankelijk van de gekozen polis en de gedekte risico's. Zo kan een verzekering schade aan het gebouw zelf dekken, zoals het dak of de gevel, maar kan ook de fundering meeverzekerd worden. Alles wat vastzit en wat je niet gemakkelijk los kunt krijgen, hoort bij je bedrijfsgebouw. Denk aan een toilet of cv-ketel.

Bij het afsluiten van een gebouwenverzekering is het belangrijk om goed te kijken naar de polisvoorwaarden van de verzekering. Hierin staat bepaald wat wel en niet verzekerd is. Wij als adviseur helpen je daarbij en kijken welke verzekering het beste op jouw situatie aansluit.

Ook is het raadzaam om de waarde van het gebouw op de juiste wijze vast te stellen, zodat de verzekering voldoende dekking biedt. Dit kan aan de hand van een deskundigentaxatie.

Verzekeringsmaatschappijen stellen vaak eisen aan de beveiliging van gebouwen en de aanwezigheid van brandpreventiemiddelen zoals brandblussers en rookmelders. Als je niet aan deze vereisten voldoet, kan dit leiden tot een verhoogd eigen risico, een hogere premie of zelfs helemaal geen dekking in geval van schade. Iedere situatie is anders. Wij helpen je uiteraard graag met het inventariseren naar welke verzekering het beste bij jouw bedrijf past.