Inkomen

Inkomensverzekeringen bieden bescherming tegen inkomensverlies als gevolg van ziekte, een ongeval of arbeidsongeschiktheid. Deze verzekeringen vergoeden loondoorbetaling van personeel of dat van jou als ondernemer wanneer je uitvalt. Ook zijn er verzekeringen die het inkomensgat van arbeidsongeschikte medewerkers dichten. Hiermee zijn deze verzekeringen ook goede secundaire arbeidsvoorwaarden voor jouw personeel. 

Verzuimverzekering

Een verzuimverzekering is belangrijk voor werkgevers. Het dekt kosten van het doorbetalen van salaris aan zieke werknemers. De verzekering kan ook ondersteuning bieden bij het beperken van verzuim en het bevorderen van de terugkeer van werknemers naar het werk. Hierdoor kan een verzuimverzekering werkgevers helpen om de financiële risico's van langdurig verzuim te beperken en de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen.